Arya Vysya Kannada Digital Magazine

Arya Vysya NRI magazine

Home / Contact

Contact

Andhra Pradesh

D.V.Subbarao, Chief Editor, +919160053535

P.R.O. P.B. Venkata Suresh babu +91 9396446889

TIRUPATHI

 • D.V.SUBBARAO – 9160053535
 • PB SURESH BABU – 9396446889
 • SURESH KUMAR – 9030328178
 • VIKAS – 9642555055

NELLORE

 • SANTHOSH KUMAR – 8639560630

ANAKAPALLI

 • SARAN KUMAR – 8019505505

GUNTUR

 • G. LAKSHMI NARAYANA – 9652168767

Karnataka

D.V.Subbarao, Chief Editor, +919160053535

P.R.O. HV Balaji – 8618682963

Editor : Usha Babu – 6366625221

Web Admin : Swetha Ganjam – 8722163102

 • SWETHA – 8722163102
 • PADMAVATHI – 9902225611
 • SAPNA – 9880862724
 • BALAJI – 8618682963
 • BHAVYA – 9620751777
 • VANI – 9844477884

NRI TEAM

D.V.Subbarao, Chief Editor, +919160053535

PRO – Smt. Swetha Ganjam – +91  8722163102

 • USA
 • U.K
 • SINGAPORE
 • SYDNY
 • GERMANY
 • SWITZERLAND
 • AUSTRALIA
 • DUBAI
 • TANZANIA
 • LONDON
 •  

 

Kanigiri Oldage Home

Vasavi Classifieds

Vasavi Foundation